Det är angeläget att allting ska kännas tryggt för dej och att personkemin stämmer. Varenda vår arbetskraft bär legitimation och kan legitimera sig för närstående och anhöriga. Uppdragets Utsträckning och längd bestämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timma/stig. Läs mer om praktiska don att befinna avnämare … Read More


Det är centralt att väsnas luften inom din lägenhet cirkulera! Därför tvingas ventiler i din lägenhet vara öppna. Annars kan det uppstå otrevlig doft och värmen sprids knas.(Denna uträkning utförs inom samverkan tillsammans hyresgästföreningen). Självförvaltarna får också ett pott som kan investeras inom utemiljön samt pro inköp … Read More


Det är viktigt att allting ska kännas tryggt för dej samt att personkemin stämmer. All vår personal bbefinner sig legitimation och kan legitimera sig stäv närstående och anhöriga. Uppdragets omfattning samt längd Odjurämmer ni. Det enda minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/gång. Läs mer om praktiska grej att finnas köpare ho… Read More


Lägenheten ska städas utförligt innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan ni debiteras städavgift.Att gno som städare kan påfresta kroppen en Intakt bit. Framför allt är det risk att ås samt nacke tar stryk.Att Spendera sina räkningar tillsammans e-Nota är ett lätt taktik att spara på miljön. Stena Fas… Read More


When you’re a homeowner, cleaning can sense like a entire-time task. Get back again to executing more important things, like expending time with your family, by leaving your private home cleaning wants up for the gurus within the Cleaning Authority of Newark.Your private home is your castle, even on those days once you’re emotion like fewer tha… Read More